Informacje dotyczące realizacji e-usług poprzez Regionalną Zintegrowaną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W portalu RZIIP AKO dostępne są dane z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W ramach portalu z wykorzystaniem dostępnych e-usług możesz kontaktować się z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

 1. Miasto Kalisz
 2. Gmina Blizanów
 3. Gmina Ceków-Kolonia
 4. Gmina Godziesze Wielkie
 5. Gmina Gołuchów
 6. Gmina Koźminek
 7. Gmina Lisków
 8. Gmina Mycielin
 9. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
 10. Gmina i Miasto Odolanów
 11. Gmina Opatówek
 12. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
 13. Gmina Ostrów Wielkopolski
 14. Gmina Przygodzice
 15. Gmina i Miasto Raszków
 16. Gmina Sieroszewice
 17. Gmina Sośnie
 18. Gmina i Miasto Stawiszyn
 19. Gmina Szczytniki
 20. Gmina Żelazków
 21. Powiat Kaliski
 22. Powiat Ostrowski
 23. Powiat Pleszewski

Instrukcja korzystania z e-usług RZIIP AKO:

 1. W celu korzystania z e-usług należy na stronie portalu RZIIP AKO (akoportal.pl) wybrać przycisk w prawym górnym rogu ZALOGUJ, a następnie przycisk [Profil zaufany].
 2. Nastęnie należy wybrać odpowiednią kategorię tematyczną, której dotyczy e-usługa.
 3. W kolejnym kroku można zapoznać się z informacjami dotakowymi dot. realizacji wybranej e-usługi.
 4. Aby rozpocząć złożenie wniosku / zawiadomienia lub zgłoszenia należy przejść do wybranego formularza klikając przycisk [Złóż wniosek] lub inny analogiczny przycisk.
 5. Użytkownik następnie musi wypełnić wszystkie pola obligatoryjne, zaznaczone przy nazwie pola symbolem *.
 6. Nastęnie należy określić dane dot. położenia (wrysować lokalizację lub wprowadzić dane adresowe / ewidencyjne nieruchomości), jeśli są wymagane w wybranym formularzu.
 7. W kolejnym kroku należy zalączyć załączniki jeśli są wymagane w wybranej e-usłudze.
 8. Następnie należy wybrać urząd JST AKO, do którego zostanie wysłany formularz e-usługi.
 9. W celu otrzymania kopii składanego dokumentu będącej potwierdzeniem doręczenia podaj adres swojej skrytki ePUAP wg schematu: /nazwa_użytkownika/skrytka
 10. Po wypełnieniu pól obligatoryjnych należy nacisnąć przycisk [Zapisz i przejdź do podsumowania].
 11. W kolejnym kroku zostanie wyświetlony podsumowanie / podgląd wypełnionego formularza. Na tym etapie użytkownik ma możliwość wydrukowania wniosku.
 12. Aby skorygować wypełniony formularz nalezy użyć przycisku [Wstecz].
 13. Aby wysłać dokument należy wybrać przycisk [Podpisz wniosek]. W tym celu konieczne będzie zalogowanie się i podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym lub Podpisem kwalifikowanym.
 14. Następnie wyświetli się komunikat potwierdzający pomyślnie przesłanie formularza. Wyświetlona zostanie rownież informacja: Potwierdzenie złożenia pisma zostało wysłane na podaną skrytkę ePUAP oraz Twoją skrzynkę e-mail.
 15. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.
 16. Użytkownik zostaje przekierowany na Stronę główną portalu.

Katalog e-usług RZIIP AKO:

Katalog e-usług - pozwala na złożenie wniosku w wybranym obszarze usług: Edukacja, Gospodarka mieniem komunalnym, Inne, Komunikacja i Drogi, Kultura / Sztuka / Sport / Turystyka, Sprawy społeczne, mieszkaniowe i obywatelskie, Środowisko / / Gospodarka komunalna, Urząd, Wybory / Budżet obywatelski, Zagospodarowanie przestrzenne oraz Zarządzanie kryzysowe. W poszczególnych kategoriach tematycznych istnieje możliwość wyboru różnych wniosków dotyczących realizacji różnyche-usług, dla których dostępny jest szczegółowy opis zawierający tryb realiacji e-usługi. W celu rozpoczęcia wypełnienia wniosku należy wybrać przycisk [Złóż wniosek]. System przekieruje użytkownika do odpowiedniego formularza, który należy uzupełnić. Przy składanym wniosku istnieje również możliwość dodania załączników poprzez opcję [Dodaj załącznik].

Ważne:

 1. Aby skorzystać z e-usługi wymagane jest posiadanie przez użytkownika Profilu zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego.
 2. Maksymalny rozmiar wszystkich załączaniych plików do formularza wynosi: 4MB