/
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym wniosku jest  odpowiednio Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta właściwego Urzędu, do którego został przesłany wniosek, adres siedziby:

 

Urząd Gminy Blizanów     
Blizanów Drugi 52    
62-814 Blizanów Drugi    

Gmina Ceków-Kolonia    
Ceków-Kolonia 51    
62-834 Ceków

Urząd Gminy Godziesze Wielkie        
11 Listopada 10    
62-872 Godziesze Wielkie    

Urząd Gminy Gołuchów    
Lipowa 1    
63-322 Gołuchów

Urząd Miasta Kalisza    
Główny Rynek 20    
62-800 Kalisz

Urząd Gminy Koźminek         
Kościuszki 7     
62-840 Koźminek    

Urząd Gminy Mycielin    
Słuszków 27    
62-831 Korzeniew

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce    
Ostrowska 8    
63-460 Nowe Skalmierzyce 

Gmina i Miasto Odolanów    
Rynek 11    
63-430 Odolanów

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim        
al. Powstańców Wielkopolskich 18    
63-400 Ostrów Wielkopolski

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski     
Gimnazjalna 5    
62-400 Ostrów Wielkopolski 
            
Urząd Gminy i Miasta Raszków     

Rynek 32    
63-440 Raszków    

Gmina Sieroszewice    
Ostrowska 65    
63-405 Sieroszewice                

Urząd Gminy Sośnie    
Wielkopolska 47    
63-435 Sośnie

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn    
Szosa Pleszewska 3    
62-820 Stawiszyn

Urząd Gminy Szczytniki    
Szczytniki 139    
62-865 Szczytniki    

Urząd Gminy Żelazków    
Żelazków 138    
62-817 Żelazków    
 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu, do którego wniosek został przesłany. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. Dane kontaktowe:

Inpektorem Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miasta Kalisza jest 
Pan Macin Pługowski
tel. +48 62 7654356 lub +48 515 804353
e-mail: iod@um.kalisz.pl