/
O projekcie

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”