image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro 1 (WFP)

Wydział Finansowo-Podatkowy

Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji:
Zawidzka Iwona email: iwona.zawidzka@odolanow.pl
Kryszczak Anna email: anna.kryszczak@odolanow.pl
tel.: 626200878

Biuro 1.1 (WFP)

Wydział Finansowo-Podatkowy

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków
Woźniak Małgorzata email: malgorzata.wozniak@odolanow.pl
Smolarek Justyna email: justyna.smolarek@odolanow.pl
tel.: 626200857

Biuro 1.2 (WFP)

Wydział Finansowo-Podatkowy

Samodzielne stanowisko ds. księgowości
Pełczyńska Justyna email: justyna.pelczynska@odolanow.pl
Przytuła Tomasz email: tomasz.przytula@odolanow.pl
tel.: 626200865

Samodzielne stanowisko ds. płac
Iwona Walkow email: iwona.walkow@odolanow.pl
tel.: 626200881

Główny księgowy
Prokop Maria email: maria.prokop@odolanow.pl
tel.: 626200879

Biuro 2 (PiRŚZ, GK)

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
Karwik Agnieszka email: agnieszka.karwik@odolanow.pl
tel.: 626200853

Samodzielne stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Serafin Paweł email: pawel.serafin@odolanow.pl
tel.: 626200880

Biuro 2.1 (K)

Samodzielne stanowisko ds. kadr
Walkow Iwona email: iwona.walkow@odolanow.pl
Mamot Edyta email: edyta.mamot@odolanow.pl
tel.: 626200881

Biuro 3 (SK, WFP)

Wydział Finansowo-Podatkowy

Skarbnik
Beata Gościniak email: gościniak.beata@odolanow.pl
tel.: 627331472 wew. 82

Zastępca skarbnika
Kosnowicz Marta email: marta.kosnowicz@odolanow.pl
tel.: 626200855

Biuro 4 (PiRU, DGiSW)

Referat Spraw Społecznych

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
Jabłońska Bożena email: bozena.jablonska@odolanow.pl
tel.: 626200863

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw wojskowych
Feckowicz Mateusz email: mateusz.feckowicz@odolanow.pl
tel.: 626200851

Biuro 8 (ABI, ELiDO)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Szkudlarz Aleksandra email: aleksandra.szkudlarz@odolaniow.pl
tel.: 626200860

Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Jasik Anna email: anna.jasik@odolanow.pl
tel.: 626200860

Inne archiwum

Biuro kasa

Kasa
Kupczyk Katarzyna email: katarzyna.kupczyk@odolanow.pl
tel.: 626200858

Toaleta WC

Biuro 10 (PG)

Biuro Podawcze Promocja

Samodzielne stanowisko ds. promocji
Sikora Beata email: beata.sikora@odolanow.pl
Walków Michałemail: michal.walkow@odolanow.pl
tel.: 626200862

Biuro 10.1 Sala narad

Biuro 11 (OSPiPUP)

Samodzielne stanowisko ds. współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i publicznych
Elżbieta Bryjak email: elzbieta.bryjak@odolanow.pl
tel.: 626200877

Biuro 12 (ZPiB, FS, GGGiMK)

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa oraz funduszu sołeckiego
Hołysz Michał email: michal.holysz@odolanow.pl
tel.: 626200866

Samodzielne stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym
Pawlicka Elżbieta email: elzbieta.pawlicka@odolanow.pl
tel.: 626200871

Biuro 12.1 (IOI)

Samodzielne stanowiska ds. inwestycji, pozyskiwania i obsługi inwestorów
Sobczak Dominik email: dominik.sobczak@odolanow.pl
Gałęzka Katarzyna email: katarzyna.galezka@odolanow.pl
tel.: 626200864

Biuro 12.2 (ZP)

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska oraz zamówień publicznych
Fikus Aleksandra email: aleksandra.fikus@odolanow.pl
tel.: 626200872

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Janiak Agnieszka email: agnieszka.janiak@odolanow.pl
tel.: 626200861

Biuro 13 (OUS, RP)

Sekretariat
Skobejko-Przybylak Agnieszka email: sekretariat@odolanow.pl
tel.: 626200850

Radca prawny
Płocharz Włodzimierz email: włodzimierz.pchlocharz@odolanow.pl
tel.: 626200876

Biuro 14

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Janicki email: sekretariat@odolanow.pl
tel.: 627331581

Biuro 15 (SE)

Sekretarz
Wiertelak Krystyna email: sekretariat@odolanow.pl
tel.: 626200875

Biuro 9 (ZB)

Zastępca Burmistrza
Prokop Jan email: sekretariat@odolanow.pl
tel.: 626200854

Toaleta WC

Inne -

Inne -

Biuro 16 (I)

Informatyk
Budzik Adam
email: ab@odolanow.pl
tel.: 626200870

Biuro 17

Inne magazyn

Inne strych