image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3

Biuro 10 (SO)

Sprawy Obywatelskie

Biuro 11 (USC)

Urząd Stanu Cywilnego
tel.: 627638607

Biuro 12 (OŚr)

Referat Inwestycji i Rozwoju

Utrzymanie czystości i porządku w gminie, ochrona środowiska
tel.: 627638611

Biuro 13 (RF PO)

Referat Finansowy

Podatki
tel.: 627638615

Biuro 14 (DTiM, ZP)

Referat Inwestycji i Rozwoju

Drogi i transport, zamówienia publiczne
tel.: 627637050

Biuro 2 (RF OK)

Referat finansowy

Kasa
tel.: 627638612

Biuro 3 (GPMiB, GNiR)

Referat Inwestycji i Rozwoju

Gospodarka Przestrzenna Mieszkaniowa i Budownictwo
tel.: 627638610

Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo

Pomieszczenie socjalne 4

Pomieszczenie socjalne 5

Toaleta 6

Toaleta 7

Biuro 10

Przewodniczący Rady Gminy

Toaleta 15

Toaleta 16

Biuro 17

Zastępca Wójta
tel.: 627637149

Biuro 19

Referat Organizacyjny
Główny specjalista

Biuro 20 (SG)

Sekretarz Gminy

Biuro 4

Referat Organizacyjny

Sekretariat
tel.: 627637085

Biuro 6 (RF BR)

Referat Finansowy

Księgowość budżetowa
tel.: 627638613

Biuro 8 (RF SG)

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy
tel.: 627638614

Biuro 9 (RG, OC)

Referat Organizacyjny

Biuro Rady i Obrona Cywilna
tel.: 627638609

Pomieszczenie socjalne Kuchnia

Pomieszczenie socjalne Pomieszczenie gospodarcze

Inne Sala posiedzeń

Inne Sala ślubów

Pomieszczenie socjalne Schowek

Biuro 10

Biuro 11

Biuro 13

Biuro 14

Referat Organizacyjny
Kultura i archiwum zakładowe

Biuro 5

Referat Organizacyjny

Fundusz sołecki, promocja i p.poż
tel.: 627637026

Biuro 6

Biuro 7

Referat oświaty

Biuro 8 (SI)

Referat Organizacyjny

Informatyk
tel.: 627638601

Toaleta Damska

Toaleta Męska

Pomieszczenie socjalne Pomieszczenie gospodarcze

Inne Sala posiedzeń