image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro 1 (FN)

Referat Finansowy

Główny Księgowy Urzędu Gminy
Elżbieta Małecka-Erber

Skarbnik Gminy
Zofia Flak

Biuro 2 (FN)

Referat Finansowy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń kadrowo-płacowych
Agnieszka Kościelak

Stanowisko ds. budżetowo-księgowych
Karolina Bednarczyk

Biuro 3 (FN)

Referat Finansowy

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Katarzyna Łańduch

Stanowisko ds. wymiaru podatku
Monika Tęsiorowska

Biuro 4 (FN, OR)

Referat Finansowy
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych i udzielania dotacji
Anita Białożył
Stanowisko ds. księgowości niepodatkowych należności budżetowych
Magdalena Gilicka
Stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy
Stanowisko ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Krystyna Kostera

Referat Administracyjno-Organizacyjny
Stanowisko ds. kadrowych pracowników UG oraz działalności gospodarczej:
Agnieszka Lipińska

Biuro 5 (OR)

Referat Administracyjno-Organizacyjny

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej
Joanna Trela

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy oraz informatyzacji Urzędu
Mirosława Kubacka

Biuro 5a (OR)

Referat Administracyjno-Organizacyjny

Sekretarz Gminy
Małgorzata Banaś

Biuro 5b (Wójt)

Wójt Gminy
Józef Podłużny
email: godziesze-wi@zgwrp.org.pl
tel.: 627611089, 627611158, 627611053

Biuro PKO

Biuro 10 (IK)

Referat Ochrony Środowiska oraz Inwestycyjno-Komunalny

Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych
Magdalena Niziołek
Stanowisko ds. wymiaru opłat za odpady
Anna Pilarczyk
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Kamila Stysiak

Biuro 11 (OR, IK)

Referat Ochrony Środowiska oraz Inwestycyjno-Komunalny
Stanowisko ds. drogownictwa
Magdalena Dziwińska

Referat Administracyjno-Organizacyjny
Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności
Karolina Szuleta

Biuro 12 (IK, RC)

Referat Ochrony Środowiska oraz Inwestycyjno-Komunalny
Zastępca Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz

Radca prawny
Barbara Spież

Inne 6

Biuro 7 (IK)

Referat Ochrony Środowiska oraz Inwestycyjno-Komunalny

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy oraz zamówień publicznych
Dorota Kozica
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej
Wojciech Knop
Stanowisko ds. budownictwa, urbanistyki i architektury
Marek Pejaś
Stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz obsługi administracyjnej
Anna Biernat

Biuro 8 (FN, OS)

Referat Finansowy
Z-ca Głównego Księgowego
Magdalena Szwajkowska

Referat Oświaty
Stanowisko ds. oświaty
Ewelina Nogaj
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników oświaty
Agata Pęczek, Aneta Szamotuła

Biuro 9 (USC, OC)

Urząd Stanu Cywilnego
Barbara Niciejewska

Samodzielne stanowisko ds. OC, promocji, kultury, sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ilona Gretka