image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro 1 (OK)

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Naczelnik
Sławomir Sobczyk email: naczelnikok@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429614

Biuro 10 (OS)

Wydział Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody
Hanna Korzeniewska email: os@powiatpleszewski.pl

Geolog powiatowy
Krzysztof Pawlak email:geolog@powiatpleszewski.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami, leśnictwa i łowiectwa
Justyna Osiaczyk email: odpady@powiatpleszewski.pl

tel.: 627429608

Biuro 11 (OS)

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału
Piotr Fabisz email: naczelnikos@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429606

Biuro 2 (OK)

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu I Turystyki

Inspektor
Justyna Koza
email: sport@powiatpleszewski.pl, stowarzyszenia@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429615

Biuro 3 (OK)

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu I Turystyki

Inspektor
Elżbieta Spychaj email: edukacja@powiatpleszewski.pl
Hanna Lis email: oswiata@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429615

Biuro 4 (KM)

Wydział Komunikacji

Naczelnik Wydziału
Renata Garsztka
email: naczelnikkm@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429644

Biuro 7 (KM)

Wydział Komunikacji

Zastępca Naczelnika
Arkadiusz Dolata tel.: 627429613

Stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Krzysztof Musielak, Dagmara Jędraszczyk, Karina Zalewa tel.: 627429609
Piotr Cichy tel.: 627429610
Maciej Blandzi, Angelika Palak tel.: 627429611

Stanowiska ds. transportu
Dagmara Jędraszczyk tel.: 627429609

Stanowiska ds. praw jazdy
Arkadiusz Dolata, Danuta Wasiewicz-Musielak, Katarzyna Grzesiak tel.: 627429613

Stanowiska ds. stacji kontroli pojazdów
Krzysztof Musielak tel.: 627429609
Maciej Blandzi tel.: 627429611

Stanowiska ds. ośrodków szkolenia kierowców
Arkadiusz Dolata tel.: 627429613

Stanowisko ds. zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Dagmara Jędraszczyk tel.: 627429609

Biuro 9

Wody Polskie

Biuro bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna Pomoc Prawna Dla Mieszkańców Powiatu Pleszewskiego
tel.: 627429616, 627429645

Biuro BOK

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Archiwum zakładowe
Alicja Kalinowska email: bo@powiatpleszewski.pl

Inspektor
Marlena Świątek email: promocja2@powiatpleszewski.pl

Referent
Jagoda Pankowiak email: bo2@powiatpleszewski.pl

tel.: 627429600

Biuro Kasa

Wydział Finansów

Kasa
tel.: 627429648

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro 101 (OR)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik Wydziału
Izabela Wnuk email: naczelnikor@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429616

Biuro 102

Sekretarz Powiatu
Bogusława Prażucha
tel.: 627429640

Biuro 103

Skarbnik Powiatu
Mariusz Gramala
tel.: 627429673

Biuro 104 (OR)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Sekretariat
Wioletta Walczak email: sekretariat@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429652

Biuro 105

Starosta
Maciej Wasielewski

Biuro 106

Wicestarosta
Damian Szwedziak

Inne 107 (OR)

Sala Zarządu Powiatu

Biuro 108 (BR)

Biuro Rady

Kierownik biura
Dorota Drosdowska email: kierownikbr@powiatpleszewski.pl

Inspektor
email: br@powiatpleszewski.pl

tel.: 627429649

Biuro 109 (BR)

Biuro Rady

Biuro 111 (OR)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Promocja zdrowia
Romana Klamecka email: zdrowie@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429654

Biuro 112 (OR)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Kadry
Małgorzata Strzyż email: kadry@powiatpleszewski.pl

Biuro rzeczy znalezionych
Beata Napierała email: starosta@powiatpleszewski.pl

tel.: 627429601

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro 201 (OR, FN)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Informatyk, administrator systemów informatycznych
Łukasz Jurga email: asi@powiatpleszewski.pl

Wydział Finansów

tel.: 627429602

Biuro 202 (BZK)

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Stanowisko ds. obronnych
Marcin Mazurek

Stanowisko ds. obrony cywilnej
Robert Mikołajczak

tel.: 627429633

Biuro 203 (BZK)

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
Barbara Kuszewska
tel.: 627429634

Biuro 204 (BZK)

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Kierownik
Krzysztof Zawada email: kierownikbzk@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429632

Biuro 205 (BK)

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Kierownik BK (Audytor wewnętrzny)
Agnieszka Tomaszewska email: audytor@powiatpleszewski.pl
Stanowisko ds. kontroli
Małgorzata Mączka email: bk@powiatpleszewski.pl

tel.: 627429635

Inne 206 (OR)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Sala sesyjna

Biuro 207 (FN)

Wydział Finansów

Stanowisko ds. księgowości wydatków starostwa
Stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS
Stanowisko ds. księgowości dochodów i wydatków Skarbu Państwa
tel.: 627429618

Biuro 208 (FN)

Wydział Finansów

Stanowisko ds. budżetu
Stanowisko ds. sprawozdawczości
Stanowisko ds. rozliczeń bankowych
tel.: 627429619

Biuro 209 (FN)

Wydział Finansów

Naczelnik Wydziału, Główny Księgowy
Natalia Sowińska email: naczelnikfn@powiatpleszewski.pl
tel.: 627429617

Biuro 211 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 212 (OR)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Koordynator promocji
Robert Czajczyński email: promocja@powiatpleszewski.pl

Rzecznik prasowy
Tomasz Wojtala email: rzecznik@powiatpleszewski.pl

tel.: 627429650

Biuro 213 (OR)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Kierowca
Pracownik gospodarczy
tel.: 627429646