image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3

Inne 1

Biuro 10

Biuro 11

Biuro 12

Biuro 13

Biuro 14

Biuro 15

Biuro 16

Biuro 17

Biuro 18

Biuro 19

Biuro 19a

Biuro 2 (ABP)

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Biuro 20

Biuro 21

Biuro 22

Biuro 23

Biuro 24

Biuro 25

Biuro 26

Biuro 27

Biuro 28

Toaleta 29

Biuro 3

Biuro 30

Biuro 31

Biuro 32

Biuro 33

Biuro 34

Biuro 35

Biuro 36

Biuro 37

Biuro 38

Biuro 39

Biuro 4

Biuro 40

Biuro 4a

Biuro 5

Biuro 6

Biuro 7

Biuro 8

Biuro 9

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Biuro 100

Starosta
Krzysztof Nosal

Biuro 101

Biuro 102 (STW)

Wicestarosta Kaliski
Zbigniew Słodowy

Biuro 102a

Inne 103

Sala posiedzeń Rady Powiatu

Biuro 104 (ABP)

Biuro 105 (WP)

Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady

Biuro 105a (WP)

Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady

Biuro 106

Biuro 107 (ABP)

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Zastępca dyrektora
Emilia Galant

Biuro 108 (WP)

Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady
Dyrektor
Wioletta Przybylska

Biuro 108a

Biuro 108b

Biuro 110

Biuro 111

Biuro 112

Biuro 113

Biuro 114

Biuro 115

Biuro 116

Biuro 117

Biuro 118

Biuro 119

Biuro 119

Biuro 120

Biuro 121

Biuro 122

Biuro 123

Biuro 124

Biuro 125

Biuro 125

Biuro 126 (GK)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Biuro 127 (GM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Dyrektor
Maria Szymańska

Biuro 128 (GK, GM)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Gospodarowania Mieniem

Biuro 129 (GK)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Biuro 130

Biuro 131

Biuro 132

Biuro 133 (GK)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Geodeta Powiatowy
Michał Poniatowski

Biuro 134

Biuro 135

Biuro 136

Biuro 137

Biuro 138

Biuro 139

Biuro 140

Biuro 140a

Biuro 141

Biuro 142 (GM)

Wydział Gospodarowania Mieniem

Biuro 143 (GK)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Biuro 144 (GK)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Inne -

Biuro 200 (DRP)

Wydział Dróg Powiatowych
Dyrektor
Paweł Kociok

Biuro 201

Biuro 202 (DRP)

Wydział Dróg Powiatowych

Biuro 203 (BOS, RP)

Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury
Kierownik
Jolanta Golicka

Biuro Obsługi Prawnej Powiatu

Biuro 204 (DRP)

Wydział Dróg Powiatowych

Biuro 205 (DRP)

Wydział Dróg Powiatowych

Biuro 206 (DRP)

Wydział Dróg Powiatowych

Biuro 207

Biuro 208 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 209 (TR)

Biuro Transportu Publicznego
Kierownik
Monika Żurawa

Biuro 210 (KM)

Wydział Komunikacji
Dyrektor
Jerzy Majas

Biuro 211 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 212

Biuro 213 (KA)

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Joanna Kołodziejczyk

Biuro 214 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 215 (SKA)

Skarbnik Powiatu
Urszula Jędrusiak

Biuro 216 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 217

Biuro 218

Biuro 219

Biuro 220

Biuro 221

Biuro 222

Biuro 223

Biuro 224

Biuro 225

Biuro 226 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 227 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 228 (FN)

Wydział Finansów

Biuro 229 (RK)

Biuro Obsługi Prawnej Powiatu
Powiatowy rzecznik konsumentów
Monika Kulawinek

Biuro 229a

Biuro 230 (ORS)

Wydział Organizacyjny

Biuro 230a

Biuro 231

Biuro 232

Biuro 233 (BRP)

Biuro Rozwoju Powiatu
Kierownik
Marcin Kupajski

Biuro 234 (BHP)

Stanowisko ds. BHP

Biuro 235 (ZP)

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Biuro 236

Biuro 237

Biuro 238 (SEK)

Sekretarz Powiatu
Leszek Sarzyński

Biuro 239 (OSL)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Biuro 240 (OSL)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Biuro 241 (OSL)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Biuro 242 (OSL)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Biuro 243 (OSL)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępca Dyrektora
Adam Jakóbczak

Biuro 244 (GO)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Geolog powiatowy

Biuro 245-246 (BO)

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Kierownik
Jolanta Tatarowicz

Biuro 247

Biuro 248

Biuro 249

Biuro 250 (AD)

Wydział Administracyjny
Dyrektor
Henryk Tomaszewski

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Toaleta D/M