image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3
image/svg+xmlMap Level 4

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne 1

Biuro 1

Biuro 10 (EM)

Główny Specjalista, Energetyk Miejski, Koordynator PGN
Jarosław Jabłoński email: jjablonski@um.kalisz
tel.: 627654345

Biuro 11 (WRM)

Wydział Rozwoju Miasta
Biuro Rewitalizacji


Kierownik Biura
Izabela Grześkiewicz email: igrzeskiewicz@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. koordynacji działań partycypacyjnych oraz informacji i promocji
Agnieszka Różalska-Kusza email: akusza@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. koordynacji działań społeczno-gospodarczych
Małgorzata Mikołajczyk email: mmikolajczyk@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. koordynacji działań przestrzenno-środowiskowych
Marcin Wolniak email: mwolniak@um.kalisz.pl

tel.: 627654368

Biuro 12 (RK)

Referat Kontroli

Koordynator stanowiska pracy ds. kontroli
Katarzyna Tyc email: ktyc@um.kalisz.pl
tel.: 627654413, 627654416

Stanowisko ds. kontroli
Izabela Banaszkiewicz email: ibanaszkiewicz@um.kalisz.pl
Kamila Rużyczka email: kruzyczka@um.kalisz.pl
tel.: 627654416

Biuro 13 (RAW)

Referat Audytu Wewnętrznego

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego
Monika Chudzińska email: mchudzinska@um.kalisz.pl
Anna Strzałka email: astrzalka@um.kalisz.pl
tel.: 627654415

Biuro 14 (WF)

Wydział Finansowy

Naczelnik
Aneta Ochocka email: aochocka@um.kalisz.pl
tel.: 625049771

Biuro 14a (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Kierownik Referatu Wydatków
Tomasz Sztandera email: tsztandera@um.kalisz.pl
tel.: 627654332

Biuro 16 (WF)

Wydział Finansowy

Skarbnik Miasta
Irena Sawicka email: skarbnik@um.kalisz.pl
tel.: 627654351

Biuro 16a (WF)

Wydział Finansowy

Sekretariat Skarbnika, stanowisko ds. administracyjnych
Elżbieta Wajnert, Dorota Andrzejczak
tel.: 627654330

Biuro 17 (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Stanowisko ds. realizacji wynagrodzeń
Edyta Filipowicz wz. Anna Piotrowska email: apiotrowska@um.kalisz.pl
tel.: 627654321

Stanowisko ds. rozliczeń ZUS
Małgorzata Juszczak email: malgorzatajuszczak@um.kalisz.pl
tel.: 627654321

Stanowisko ds. realizacji umów zleceń, podatku dochodowego od osób fizycznych
Magdalena Andrzejewska email: mandrzejewska@um.kalisz.pl
tel.: 625049779

Biuro 18

Biuro 2 (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Stanowisko ds. ewidencji majątku trwałego i obrotowego
Magdalena Budrys email: mbudrys@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. operacji bezgotówkowych w zakresie obsługi bankowej Urzędu
Aneta Sobótka email: asobotka@um.kalisz.pl

tel.: 627654304

Biuro 3 (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Stanowisko ds. księgowości Urzędu i sprawozdawczości
Ewa Kołodziej email: ekolodziej@um.kalisz.pl
Kamila Kolowca email: kkolowca@um.kalisz.pl
Joanna Kelner email: jkelner@um.kalisz.pl
tel.: 627654319
Kinga Kowalska email: kkowalska@um.kalisz.pl
tel.: 627654328

Stanowisko ds. ewidencji majątku trwałego i obrotowego
Dorota Szewc email: dszewc@um.kalisz.pl
tel.: 627654352

Biuro 3a (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Stanowisko ds. księgowości Urzędu i sprawozdawczości
Jolanta Kozłowska email: jolantakozlowska@um.kalisz.pl
Maria Jurek email: mjurek@um.kalisz.pl
tel.: 627654320

Biuro 4 (BBA)

Biuro Budżetu i Analiz

Główny specjalista ds. planowania i analiz
Agnieszka Mielczarek email: amielczarek@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. wieloletniej prognozy finansowej, monitorowania i obsługi zadłużenia oraz zarządzania długiem
Angelika Kłysz email: aklysz@um.kalisz.pl
Kamila Staniszewska

tel.: 627654466

Biuro 5 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa


Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości
Karolina Wysocka email: kwysocka@um.kalisz.pl
Stanowisko ds. dzierżawy, najmu, użyczeń, przekształceń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań za nieruchomości przejęte z różnych tytułów
Anna Albin email: agodzinska@um.kalisz.pl
Stanowisko ds. odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Marta Gadzinowska email: mgadzinowska@um.kalisz.pl
Stanowisko ds. ewidencji zasobu nieruchomości, zbywania nieruchomości, podatku od nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa
Angelika Olszyna email: aolszyna@um.kalisz.pl
Pomoc administracyjna
Michał Stodolny email: mstodolny@um.kalisz.pl
tel.: 627654393

Stanowisko ds. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, budżetu WGM
Beata Szuławy email: bszulawy@um.kalisz.pl
tel.: 625049726

Biuro 6 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa


Kierownik Referatu
Agnieszka Jeziorska email: ajeziorska@um.kalisz.pl
tel.: 627654322

Biuro 7 (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Stanowisko ds. księgowości Urzędu i sprawozdawczości
Julita Adamus email: jadamus@um.kalisz.pl
Katarzyna Stasiak email: kstasiak@um.kalisz.pl
Monika Świętczak email: mswietczak@um.kalisz.pl
tel.: 627654324

Biuro 8 (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Stanowisko ds. ewidencji i windykacji dochodów niepodatkowych
Angela Mutunga email: amutunga@um.kalisz.pl
Zdzisława Robak email: zrobak@um.kalisz.pl
Paulina Augustyniak email: paugustyniak@um.kalisz.pl
tel.: 627654325
Przemysław Kałużny email: pkaluzny@um.kalisz.pl
tel.: 625049718
Renata Kopacka email: rkopacka@um.kalisz.pl
Karolina Neubarth email: kneubarth@um.kalisz.pl
tel.: 625049720

Biuro 9 (BBA)

Biuro Budżetu i Analiz

Kierownik Biura
Janina Błaszczyk-Walkowska email: bba@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych
Paulina Remelska email: premelska@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. planowania i analiz
Agnieszka Krupa email: akrupa@um.kalisz.pl
Daniel Matczak email: dmatczak@um.kalisz.pl

tel.: 627654327

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Biuro Kasa (WF)

Wydział Finansowy - Referat Wydatków

Stanowisko ds. obsługi kasowej
Joanna Golińska email: jgolinska@um.kalisz.pl
tel.: 627654326

Inne WAG

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Portierzy
Wojciech Szczepaniak, Dariusz Kamiński, Piotr Rzeźnicki, Ireneusz Kłaczyński
tel.: 627654316

Biuro 21

Sekretariat
Iwona Okoń email: iokon@um.kalisz.pl
tel.: 627654302

Biuro 22 (KPM)

Kancelaria Prezydenta Miasta

Naczelnik
Marcin Cieloszyk email: mcieloszyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654336

Biuro 23 (KSPW)

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi

Stanowisko ds. komunikacji społecznej
Anna Błaszczyk email: ablaszczyk@um.kalisz.pl
Juliusz Kowalczyk email: jkowalczyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654366
Stanowisko ds. promocji
Magdalena Bartnik email: mbartnik@um.kalisz.pl
tel.: 62765427
Stanowisko ds. projektowania graficznego
Joanna Czajczyńska email: jczajczynska@um.kalisz.pl
tel.: 62765427
Stanowisko ds. ekonomicznych
Marta Jeżyk email: mjezyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654468
Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej
Agnieszka Tomaszewska email: atomaszewska@um.kalisz.pl
Katarzyna Maziec email: kmaziec@um.kalisz.pl
tel.: 627654425

Biuro 24

Biuro 25

Wiceprezydent Miasta – I zastępca
Grzegorz Kulawinek
email: wiceprezydent1@um.kalisz.pl
tel.: 627654303

Biuro 26

Biuro 27 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Biuro Nadzoru Właścicielskiego


Kierownik Biura
Henryk Kujawa email: hkujawa@um.kalisz.pl
tel.: 627654344

Stanowisko ds. nadzoru nad spółkami z udziałem Miasta Kalisza
Joanna Hofman email: jhofman@um.kalisz.pl
tel.: 627654344

Biuro 28 (KSPW)

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi

Kierownik Referatu
Iwona Cieślak email: icieslak@um.kalisz.pl
tel.: 627654334, 627654778

Rzecznik Prasowy
Karina Zachara email: kzacharak@um.kalisz.pl
tel.: 627654334

Biuro 29 (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Jolanta Suska email: jsuska@um.kalisz.pl
tel.: 625049781

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
Józef Szymański email: jszymanski@um.kalisz.pl
tel.: 627654410

Biuro 29a (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej

Stanowisko ds. zieleni miejskiej
Marlena Malicka email: mmalicka@um.kalisz.pl
Marlena Fink email: mfink@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. ochrony przyrody
Iwona Woźniak email: iwozniak@um.kalisz.pl

tel.: 627654411

Biuro 30 (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik Referatu
Edward Sadowski email: esadowski@um.kalisz.pl
tel.: 627654414

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej
tel.: 627654414

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Marta Starzonek email: mstarzonek@um.kalisz.pl
tel.: 627654414

Stanowisko ds. ochrony powietrza
Katarzyna Smolarek email: ksmolarek@um.kalisz.pl
Stanisława Szurmińska email:sszurminska@um.kalisz.pl
Marta Bazela email: mbazela@um.kalisz.pl
tel.: 6276554408

Biuro 31 (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału
Jan Adam Kłysz email: jklysz@um.kalisz.pl
tel.: 627654406

Biuro 32 (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. administracyjnych, kancelaryjnych
Agata Biczkowska email: wgos@um.kalisz.pl
tel.: 627654407

Geolog powiatowy
Bartłomiej Szałamacha email: bszalamacha@um.kalisz.pl

Biuro 33 (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ekonomicznych i obsługi budżetu (zwrot podatku akcyzowego)
Jolanta Kozłowska email: jkozlowska@um.kalisz.pl
Katarzyna Baszczyńska email: kbaszczynska@um.kalisz.pl
tel.: 627654404

Biuro 34 (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Z-ca Naczelnika
Kamila Czyżak-Kościelak email: kkocielak@um.kalisz.pl
tel.: 627654405

Stanowisko ds. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Anna Grabowska email: agrabowska@um.kalisz.pl
tel.: 627654403

Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej
Kierownik Referatu
Marta Okrasa email: mokrasa@um.kalisz.pl
tel.: 627654403

Biuro 35 (WGOŚ)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji mienia wydziału
Jacek Grzelczyk email: jgrzelczyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654409

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Karolina Kreczmer email: kkreczmer@um.kalisz.pl
Anna Kozłowska email: akozlowska@um.kalisz.pl
tel.: 625049766

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Biuro Prezydent Miasta

Prezydent Miasta
Krystian Kinastowski
email: prezydent@um.kalisz.pl
tel.: 627654301

Inne Sala narad

Inne Sala recepcyjna

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro 40 (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Zofia Radziszewska email: zradziszewska@um.kalisz.pl
Karolina Janiszewska email: kjaniszewska@um.kalisz.pl
Beata Kozłowska email: bkozlowska@um.kalisz.pl
tel.: 625049724

Biuro 41 (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Stanowisko ds. decyzji o warun. zabudowy
Anna Kania email: akania@um.kalisz.pl
Magdalena Kędzia email: mkedzia@um.kalisz.pl
tel.: 627654355
Maciej Walczak email: mwalczak@um.kalisz.pl
Monika Janiak email: mjaniak@um.kalisz.pl
tel.: 627654354

Plastyk Miejski
Hanna Zalewska email: hzalewska@um.kalisz.pl
tel.: 627654355

Biuro 42 (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Stanowisko ds. decyzji o warun. zabudowy
Aneta Miniecka wz. Paulina Sobańska
email: aminiecka@um.kalisz.pl, psobanska@um.kalisz.pl
Remigiusz Baranowski email: rbaranowski@um.kalisz.pl
tel. 627654398
Dariusz Filipowicz email: dfilipowicz@um.kalisz.pl
Aneta Pawlak email: apawlak@um.kalisz.pl
tel. 627654397

Biuro 42a (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Z-ca Naczelnika Wydziału
Agnieszka Wypych
email: awypych@um.kalisz.pl
tel.: 627654353

Biuro 43 (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Naczelnik
Sławomir Miłek email: smilek@um.kalisz.pl
tel.: 627654378

Biuro 44 (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Sekretariat Wydziału
Ewa Solińska email: wbua@um.kalisz.pl
tel.: 627654378

Biuro 45 (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Stanowisko ds. zgłoszeń budowy, wydawania zaświadczeń, wypisów i wyrysów oraz opiniowania podziałów
Marta Kwiatkowska email: mkwiatkowska@um.kalisz.pl
Paweł Leszczyński email: pleszczynski@um.kalisz.pl
tel.: 627654305

Biuro 46 (WBUA)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Stanowisko ds. pozwoleń na budowę
Agnieszka Śnieg email: aratajczyk@um.kalisz.pl
Katarzyna Brzozowska-Bukwa email: kbukwa@um.kalisz.pl
tel.: 627654313
Anna Jeziorska email: ajeziorska@um.kalisz.pl
Agnieszka Weber email: aweber@um.kalisz.pl
tel.: 627654360

Biuro 47 (BRP)

Biuro Radców Prawnych

Radca prawny, Stanowisko ds. administracyjnych
Dorota Arent, Karolina Galant
email: brp@um.kalisz.pl
tel.: 627654374

Biuro 47 (BRP)

Biuro Radców Prawnych

Koordynator Biura
Małgorzata Stodolna
email: brp@um.kalisz.pl
tel.: 627654389

Biuro 48 (WAG)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Stanowisko ds. kancelaryjnych
Monika Wysogląd, Sylwia Olszewska
tel.: 627654372

Biuro 48a (WAG)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Stanowisko ds. obsługi Urzędu
Paweł Janiak email: pjaniak@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. techniczno-inwestycyjnych
Joanna Kusz email: jkusz@um.pl

Pomoc administracyjna
Artur Bożek email: abozek@um.kalisz.pl

tel.: 625049725

Biuro 49 (WAG)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Stanowisko ds. poligrafii
Wiesław Dybioch
tel.: 627654384

Biuro 50 (WAG)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Sekretariat Wydziału
Katarzyna Olejniczak email: kolejniczak@um.kalisz.pl

Koordynator ds. kancelaryjnych
Agnieszka Ciekalska-Nowak email: aciekalskanowak@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. realizacji faktur
Aneta Szczepaniak

tel.: 627654462

Biuro 50 (WAG)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Naczelnik
Ewelina Fabiańczyk-Kustosz email: efabianczyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654373

Z-ca Naczelnika
Rafał Zakrzewski email: rzakrzewski@um.kalisz.pl
tel.: 627654365

Biuro 51 (IOD)

Wydział Organizacyjny

Inspektor Ochrony Danych
Marcin Pługowski email: wo@um.kalisz.pl
tel.: 627654356

Biuro 51 (WO)

Wydział Organizacyjny

Główny specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Katarzyna Tomczyk email: ktomczyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654340

Stanowisko ds. interpelacji, odwołań od decyzji, skarg i wniosków oraz wyborów
Anna Galewska email: agalewska@um.kalisz.pl
tel.: 627654341

Biuro 52 (WO)

Wydział Organizacyjny

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału
Marta Łuczak email: mluczak@um.kalisz.pl
tel.: 625049728

Główny specjalista ds. kadrowych
Katarzyna Pospiech email: kpospiech@um.kalisz.pl
tel.: 627654342

Biuro 52 (WO)

Wydział Organizacyjny

Stanowisko ds. socjalnych i szkoleń pracowników oraz ds. ubezpieczeń społecznych
Barbara Kliber-Bul email: bkliber@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. ewidencji czasu pracy
Izabela Ignaszak email: iignaszak@um.kalisz.pl
tel.: 627654312

Biuro 53 (WO)

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Miasta
Stefan Kłobucki email: sekretarz@um.kalisz.pl
tel.: 627654339

Biuro 54 (WO)

Wydział Organizacyjny

Koordynator ds. obsługi informatycznej Urzędu
Piotr Walczak email: pwalczak@um.kalisz.pl
tel.: 627654347

Biuro 54a (WO)

Wydział Organizacyjny

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu
Maciej Matecki email: mmatecki@um.kalisz.pl
Krzysztof Banasiak email: kbanasiak@um.kalisz.pl
Agnieszka Pawełczyk email: apawelczyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654469
Aleksander Góral email: agoral@um.kalisz.pl
tel.: 625049727

Biuro 55 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – mapa numeryczna
Włodzimierz Magdziński email: wmagdzinski@um.kalisz.pl
Szymon Szydłowski email: sszydlowski@um.kalisz.pl
Przemysław Kajser email: pkajser@um.kalisz.pl
Ewa Trzcińska email: etrzcinska@um.kalisz.pl

email: modgik@um.kalisz.pl
tel.: 627654359

Biuro 55a (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Artur Kliber email: akliber@um.kalisz.pl
Patrycja Wieczorek email: pjarentowska@um.kalisz.pl

email: podgik@um.kalisz.pl
tel.: 627654365

Inne 55b

Inne 55b

Biuro 56 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - udostępnianie zasobu (map)
Anna Zalewska email: azalewska@um.kalisz.pl
Joanna Szubert email: jszubert@um.kalisz.pl
Magdalena Anczykowska email: manczykowska@um.kalisz.pl

email: modgik@um.kalisz.pl
tel.: 627654362

Biuro 57 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – mapa numeryczna
Ewa Leszczyńska
email: eleszczynska@um.kalisz.pl
tel.: 625049709

Biuro 58

Biuro 59 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Z-ca Naczelnika Wydziału – kierownik PODGiK
Katarzyna Pełka
email: kpelka@um.kalisz.pl
tel.: 627654377

Biuro 60 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Kalisza


Stanowisko ds. zbywania nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne
Honorata Mielczarek email: hmielczarek@um.kalisz.pl
tel.: 627654465
Jolanta Smolińska email: tolejnik@um.kalisz.pl
tel.: 627654364

Stanowisko ds. zbywania gruntów pod garażami i pawilonami
Krzysztof Życiński email: kzycinski@um.kalisz.pl
tel.: 627654364

Biuro 61 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem

Z-ca Naczelnika Wydziału
Michał Pilas
email: mpilas@um.kalisz.pl
tel.: 627654392

Biuro 62 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Kalisza


Stanowisko ds. nabywania nieruchomości
Ewa Franczak email: ewagolebiowska@um.kalisz.pl
Beata Jakubczak email: bjakubczak@um.kalisz.pl
tel.: 627654380

Biuro 63 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Kalisza


Kierownik Referatu
Elżbieta Burzyńska
email: eburzynska@um.kalisz.pl
tel.: 6276543390

Biuro 63a (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Kalisza


Stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych
Joanna Matczak email: jmatczak@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. nabywania nieruchomości, pierwokupy
Agata Olkowicz email: aolkowicz@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. zwrotu bonifikat i postępowań spadkowych
Ewelina Magiera email: emagiera@um.kalisz.pl
Kamila Witczak email: kwitczak@um.kalisz.pl

tel.: 627654381

Biuro 63b (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Kalisza


Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych
Renata Stradomska email:rstradomska@um.kalisz.pl
Justyna Jędrusiak email: jjedrusiak@um.kalisz.pl
Agata Stefaniak email: astefaniak@um.kalisz.pl
tel.: 627654358

Biuro 66 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat Gospodarowania Zasobami Miasta Kalisza i Skarbu Państwa


Stanowisko ds. budżetu WGM
Anna Otmianowska-Świerkowska email: aotmianowska@um.kalisz.pl
tel.: 627654387

Biuro 66a (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat Gospodarowania Zasobami Miasta Kalisza i Skarbu Państwa


Stanowisko ds. dzierżawy, najmu i użyczeń nieruchomości
Paulina Pietrzak email: ppietrzak@um.kalisz.pl
Anna Michalska email: amichalska@um.kalisz.pl
tel.: 627654357, 625049712

Biuro 66b (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat Gospodarowania Zasobami Miasta Kalisza i Skarbu Państwa


Stanowisko ds. ustalania służebności gruntowych i przesyłu
Ewa Zaborowska email: ezaborowska@um.kalisz.pl
tel.: 627654423

Stanowisko ds. komunalizacji mienia i zasiedzeń:
Maria Kościelniak email: mkoscielniak@um.kalisz.pl
tel.: 627654423

Stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
Damian Rutkowski email: drutkowski@um.kalisz.pl
tel.: 627654423

Biuro 66c (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat Gospodarowania Zasobami Miasta Kalisza i Skarbu Państwa


Stanowisko ds. ewidencji mienia i zasobu nieruchomości / trwały zarząd
Renata Witczak email: rwitczak@um.kalisz.pl
Dominika Atłas email: datlas@um.kalisz.pl
tel.: 627654379

Biuro 67 (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem

Naczelnik
Iwona Kasprzak email: ikasprzak@um.kalisz.pl
tel.: 627654396

Sekretariat Wydziału
Małgorzata Jarecka email: mjarecka@um.kalisz.pl
tel.: 627654396

Inne 67a

Biuro 67a (WGM)

Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Kalisza


Stanowisko ds. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
Małgorzata Nowak email: mgnowak@um.kalisz.pl
tel.: 627654388

Stanowisko ds. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przemysłowych, handlowych i pod garażami
Bogna Marecka email: bmarecka@um.kalisz.pl
tel.: 627654388

Stanowisko ds. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Danuta Kubiak email: dkubiak@um.kalisz.pl
tel.: 627654388

Biuro 68

Biuro 69 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik
Michał Marczak
email: mmarczak@um.kalisz.pl
tel.: 627654386

Biuro 70 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Stanowisko ds. podziału nieruchomości
Agata Burzyńska-Iwanow email: aiwanow@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej
opłat adiacenckich i opłat planistycznych, scaleń i podziałów nieruchomości

Katarzyna Kliber email: kkliber@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. opłat adiacenckich i opłat planistycznych, scaleń i podziałów nieruchomości
Marta Szczepanik email: mszczepanik@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. administracyjnych
Marta Adamczyk email: madamczyk@um.kalisz.pl

tel.: 627654386

Biuro 71 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Obsługa wniosków i informacje w zakresie ewidencji gruntów i budynków
Edyta Kaźmierczak email:ekazimierczak@um.kalisz.pl
tel.: 627654385

Biuro 72 (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Małgorzata Wyrembak email: mwyrembak@um.kalisz.pl
Małgorzata Paprzycka email: mpaprzycka@um.kalisz.pl
Anna Lenczewska email: alenczewska@um.kalisz.pl
Maria Chojnacka email: mchojnacka@um.kalisz.pl
Marta Grzegorczyk email: mgrzegorczyk@um.kalisz.pl
tel.: 627654376

Inne 72a

Inne 72a

Toaleta D/M

Toaleta D/M