image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2

Inne -

Inne -

Biuro 1

Referat gospodarki przestrzennej, komunalnej, gruntami, rolnictwa, wodnej i ochrony środowiska

Kierownik Referatu
email: geodezja@cekow.pl
tel.: 627631470

Stanowisko ds. budownictwa, mieszkalnictwa, zamówień publicznych
email: gospodarka@cekow.pl
tel.: 627631082

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej
email: woda@cekow.pl
tel.: 627631082

Biuro 16 (Oświata)

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
email: oswiata@cekow.pl
tel.: 627631488

Biuro 17 (Promocja)

Gminne Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji
email: kultura@cekow.pl
tel.: 627631019

Biuro 2 (RF)

Referat finansowy

Stanowisko ds. księgowości analitycznej
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. płac
email: ksiegowosc.cekow@poczta.pl
tel.: 627631455

Inne 3

Biuro 4 (RF)

Referat finansowy

Skarbnik gminy
email: budzet@cekow.pl
tel.: 627631457

Biuro 5 (RF)

Referat finansowy

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
email: podatki.cekow@poczta.pl
tel.: 627631453

Biuro 6 (Księgowość JT)

Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Promocji, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej
email: ksieg.jedn.cekow@poczta.pl

Biuro 7 (GOPS)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny, asystent rodzinny
email: gopscekow@post.pl
tel.: 692084947, 627631080

Biuro 8 (GOPS)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
email: gopscekow@post.pl
tel.: 692084947, 627631080

Toaleta WC

Toaleta WC

Toaleta WC

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro 10 (Sekretariat)

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Sekretariat
email: edg@cekow.pl
tel.: 627631002

Biuro 11 (Wójt)

Wójt Gminy
Mariusz Chojnacki
mail: wojt@cekow.pl
tel.: 627631018

Biuro 12

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Sekretarz, Zastępca Wójta
Janusz Frątczak
email: sekretarz@cekow.pl
tel.: 734443869

Biuro 13

Biuro 14

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych, obronnych i obrony cywilnej
email: inwestycje@cekow.pl
tel.: 627631489

Stanowisko ds. funduszy
email: fundusze@cekow.pl
tel.: 539772302

Biuro 14a

Stanowisko d/s obsługi organów Gminy, gospodarki odpadami i archiwizacji
email: rada@cekow.pl, gmina@cekow.pl
tel.: 627631012

Biuro 15

Biuro 9 (USC)

Urząd Stanu Cywilnego
email: usc.cekow@poczta.pl
tel.: 627631486

Referat d/s wojskowych i ewidencji ludności
email: ewidencja.cekow@poczta.pl
tel.: 627631072

Toaleta WC

Toaleta WC