image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Biuro Centrala TP SA

Inne Duża sala

Biuro Gospodarka Gruntami

Biuro Księgowość

Biuro Księgowość, Oświata

Inne Magazynek podręczny

Biuro Ochrona środowiska

Toaleta WC

Toaleta WC

Toaleta WC

Pomieszczenie socjalne Zaplecze socjalne

Biuro 10 Sekretariat

Biuro 12 Inwestycje, Planowanie przestrzenne

Biuro 13 Obrona cywilna

Biuro 14 Ewidencja, USC

Inne 7

Biuro 8 Skarbnik

Skarbnik
Jolanta Dudek email: skarbnik@zelazkow.pl tel.: 627691008

Biuro 9 Księgowość

Toaleta D/M

Biuro Kasa

Biuro Księgowość

Inne Sala USC

Biuro Sekretarz Gminy

Sekretarz
Alicja Naskrętska
tel.: 627521851

Biuro Wójt Gminy

Wójt Gminy
Sylwiusz Jakubowski email: ug@zelazkow.pl
tel.: 627691008