image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3
image/svg+xmlMap Level 4

Inne Kotłownia

Inne Skład opału

Inne Skład opału

Biuro 1a (RF)

Referat Finansowy
Podatki
Ilona Czarnecka, Daria Dybioch
tel.: 627625001 wew. 43

Biuro 1b (AO)

Referat Administracyjno-Organizacyjny
Biuro Rady, OC, Zarządzanie Kryzysowe
Mirosław Kowalski
tel.: 627625001 wew. 43

Biuro 2b (RSO)

Referat Spraw Obywatelskich

Biuro 2c (RIOŚ)

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Biuro 2d (RIOŚ)

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Biuro 2e (RIOŚ)

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Toaleta WC

Toaleta WC

Toaleta WC

Biuro 3a (RF)

Referat Finansowy

Księgowość budżetowa
Bogumiła Wojtczak, Grażyna Wróbel
tel. 627625001 wew. 35

Kasa

Biuro 3b (RF)

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy
Małgorzata Bloch
tel.: 627625001 wew. 35

Biuro 4a

Wójt Gminy
Marek Albrecht

Biuro 4b (RAO)

Referat Administracyjno-Organizacyjny

Sekretariat
Magdalena Ziółkowska

Biuro 4c

Sekretarz Gminy
Dariusz Wawrzyniak
tel.: 627625001

Pomieszczenie socjalne 4d

Inne 4e

Sala konferencyjna

Biuro 5 (RAO)

Referat Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik Referatu
Grażyna Kuchnicka
tel.: 627625001 wew. 44

Radca prawny
Maria Kołakowska-Marciniak

Inne 6

Pomieszczenie służbowe, serwerownia

Biuro 7 (RSO, USC)

Referat Spraw Obywatelskich
Stanowisko d/s. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Klaudia Błasiak
tel.: 627625001 wew. 46

Urząd Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika USC
Dorota Marucha
tel.: 627625001 wew. 45

Biuro 8 (RF)

Referat Finansowy
Obsługa szkół