image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2

Inne -

Biuro 1 (GO, OS)

Zespół finansowo-budżetowy
Inspektor ds. gospodarki odpadami
Jadwiga Duszyńska tel.: 627393936

Zespół inwestycji i rozwoju gospodarczego
Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Krzysztof Schubert tel.: 627393918

Biuro 10

Biuro 11 (IOD, PI)

Inspektor ochrony danych
Sławomir Dolata tel.: 627393911

Zespół organizacyjny i spraw społecznych
Inspektor ds. promocji i informatyki
Dariusz Berek tel.: 627393916

Biuro 2 (GK, PB)

Zespół inwestycji i rozwoju gospodarczego

Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Anna Ratajczyk tel.: 627393912

Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Magdalena Dolata tel.: 627393931

Biuro 2a

Biuro 3 (KP, WP)

Zespół finansowo-budżetowy

Inspektor ds. księgowości podatkowej
Andrzej Pańczyszyn tel.: 627393919

Inspektor ds. wymiaru podatku
Agnieszka Mrowińska tel.: 627393919

Biuro 4

Biuro 5 (KR)

Zespół finansowo-budżetowy

Kasjer
Milena Pigłowska tel.: 627393921

Biuro 6 (USC, LD)

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Banaszak-Graja tel.: 627393932

Zespół organizacyjny i spraw społecznych
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Maria Chmielecka tel.: 627393932

Inspektor ds. wojskowych
tel.: 627393932

Biuro 7

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Ostojak tel.: 627393927

Adwokat
Marek Czemplik tel.: 627393927

Biuro 8

Biuro 9

Inne BSK

Biuro GOPS, pok. nr 1

Biuro GOPS, pok. nr 2

Biuro GOPS, pok. nr 3

Inne Kantorek

Inne Kantorek

Inne Kotłownia

Pomieszczenie socjalne Kuchnia

Biuro Policja, pok. nr 1

Biuro Policja, pok. nr 2

Toaleta WC

Toaleta WC

Toaleta WC

Biuro 101, 102 (ZP, OR, DR)

Zespół inwestycji i rozwoju gospodarczego
Inspektor ds. zamówień publicznych
Anna Wojciechowska-Girus tel.: 627393926

Samodzielny referent ds. obsługi rady i drogownictwa
Martyna Rychlik tel.: 627393937

Biuro 103 (SG)

Sekretarz Gminy
Justyna Maryniak tel.: 627393920

Biuro 104

Biuro 105

Biuro 106 (KB)

Zespół finansowo - budżetowy

Zastępca skarbnika
Alina Bąk tel.: 627393922

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Referent ds. księgowości budżetowej

Krystyna Stefan wz. Katarzyna Koziarska tel.: 627393922

Biuro 107 (SK)

Skarbnik
Joanna Chalińska tel.: 627393930

Biuro 108 (KA)

Zespół organizacyjny i spraw społecznych
Inspektor ds. kadr
Aleksandra Schubert tel.: 627393917

Biuro 109 (KG)

Zespół organizacyjny i spraw społecznych
Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych
Kamila Garbacka tel.: 627393910, 722323121

Biuro 110

Zastępca Wójta
Dariusz Berek tel.: 627393910

Biuro 111

Wójt Gminy
Stanisław Budzik tel.: 627393910

Biuro 114

Inne Kantorek

Pomieszczenie socjalne Kuchnia

Pomieszczenie socjalne Kuchnia

Toaleta WC

Toaleta WC