image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3
image/svg+xmlMap Level 4

Inne -

Inne Archiwum

Inne Kotłownia

Inne Magazyn

Inne Magazyn

Inne Magazyn paliw

Inne Piwnica

Inne Piwnica

Inne Piwnica

Inne Piwnica

Inne Piwnica

Inne Piwnica

Inne Sala narad

Inne -

Inne -

Biuro 1 (FP)

Referat Finansowo-Podatkowy
Kasa

Biuro 2 (FP)

Referat Finansowo-Podatkowy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Krystyna Fornalczyk, Agnieszka Kulas
email: finanse@sieroszewice.pl
tel.: 627396089 w. 332

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Bożena Jaś email: finanse@sieroszewice.pl
tel.: 627396089 w. 331

Biuro 3 (GOPS)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro 4

Biuro 5

Biuro 5

Biuro 6 (USC)

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marzena Pilarska email: usc@sieroszewice.pl
tel.: 627396089 w. 336

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz obrony cywilnej
tel.: 627396089, 627396076 w. 36

Biuro 7

Biuro 10 (SR)

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Alicja Kaźmierczak
tel.: 627396089 w. 330

Biuro 11

Biuro 12 (BR)

Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych
Grażyna Anioł
tel.: 627396089 w. 342

Biuro 13

Biuro 14

Biuro 15

Biuro 16 (KE)

Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej
Tomasz Woźniak
tel.: 627396089 w. 346

Biuro 17

Biuro 17a

Biuro 8

Biuro 9

Toaleta WC

Toaleta WC

Biuro 18

Biuro 19

Biuro 20

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych I Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego
Łukasz Hałupnik email: izo@sieroszewice.pl
tel.: 627396089 w. 350

Biuro 21

Biuro 22

Biuro 23

Toaleta WC