image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3
image/svg+xmlMap Level 4

Biuro -

Biuro -

Biuro -

Inne archiwum

Inne kotłownia

Pomieszczenie socjalne pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie socjalne pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie socjalne pomieszczenie gospodarcze

Toaleta WC

Toaleta WC

Biuro 1 (GKM)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ewa Jędrzejak, Anna Gąsiorowska, Aleksandra Nowicka, Danuta Wiertelak

Biuro 2

Biuro 3 (RGŻ)

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Bogumiła Łańduch, Aleksandra Płóciennik, Urszula Tomaska, Krzysztof Szychta

Biuro 4 (ORG)

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji
Obsługa Administracyjno-Gospodarcza, Kultury, Sportu i Promocji
Katarzyna Pogorzelec

Biuro 5 (ORG)

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji
Obsługa Informatyczna Urzędu
Łukasz Kruk

Biuro 6 (PPK)

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Drogownictwa
Barbara Piechota, Piotr Marczak

Biuro 7 (ORG, ZP)

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Danuta Wiertelak

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich
Krzysztof Matusiak, Wojciech Woźniak

Biuro 8 (ORG)

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji
Ewidencja Ludności i Sprawy Obronne
Róża Rzepecka

Biuro 9 (USC)

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
Beata Berezowska

Toaleta D/M

Toaleta D/M

Biuro 11 (ORG)

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji

Obsługa Administracyjna Organów Gminy
Anna Słomian

Radca prawny
Maria Kołakowska-Marciniak

Biuro 12 (ORG, SG)

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji

Kierownik Wydziału / Sekretarz
Krzysztof Dziedzic
email: gmina@opatowek.pl
tel.: 627618537, 627618185

Biuro 13 (ORG)

Obsługa Sekretariatu Urzędu
Justyna Napierała

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji
Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna
Emilia Przybylska

Biuro 14

Burmistrz
Sebastian Wardęcki
email: gmina@opatowek.pl
tel.: 627618537, 627618185

Toaleta D/M

Pomieszczenie socjalne Kuchnia

Inne sala posiedzeń

Inne Serwer

Biuro 16 (FN)

Wydział Finansowy

Kasa
Elżbieta Pawlic

Biuro 17 (FN)

Wydział Finansowy

Księgowość podatkowa
Maria Mikołajczyk

Biuro 18 (FN)

Wydział Finansowy

Podatek od środków transportowych
Małgorzata Dziedzic

Biuro 19 (FN)

Wydział Finansowy

Księgowość budżetowa
Elżbieta Matusiak, Aldona Dobrach

Biuro 20 (SK)

Wydział Finansowy

Skarbnik gminy
Dagmara Gajewska-Pająk
email: gmina@opatowek.pl
tel.: 627618453

Biuro 21 (ORG, FN)

Wydział Finansowy
Płace
Urszula Witczak

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji
Obsługa kadrowo-organizacyjna
Maria Iwona Gruszka

Biuro 22

Biuro 23 (FN)

Wydział Finansowy

Wymiar podatku
Beata Rosiak, Ilona Kasprzak, Filip Filipiak

Toaleta D/M

Pomieszczenie socjalne Kuchnia