image/svg+xmlMap Level 1
image/svg+xmlMap Level 2
image/svg+xmlMap Level 3

Inne Kotłownia olejowa

Pomieszczenie socjalne Kuchnia

Inne Magazyn oleju opałowego

Inne Pomieszczenie gospodarcze

Inne Pomieszczenie gospodarcze

Inne Pomieszczenie gospodarcze

Inne Pomieszczenie gospodarcze

Inne Pomieszczenie niezwiązane z obsługą interesanta

Inne Sala posiedzeń

Inne

Biuro 1 (BIR, DiOU, PFiPP, PFiZP)

Referat rozwoju, inwestycji, budownictwa, zamówień publicznych

Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego
Tomasz Matuszewski email: t.matuszewski@stawiszyn.pl
Stanowisko ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego i ochrony przeciw pożarowej 
Angelika Bąk email: drogi.oswietlenie@stawiszyn.pl
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, inwestycji, zamówień publicznych i planowania przestrzennego
Agata Kowalińska email: planowanie.przestrzenne@stawiszyn.pl
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych
Angelika Grzelaczyk email: przetargi@stawiszyn.pl

Pomieszczenie socjalne 3

Biuro 4 (SF)

Skarbnik
Anna Manikowska email: skarbnik@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 5 (KBiOK)

Kasa
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej
Karolina Guźniczak email: kasa@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 6 (EL i DO/DG)

Ewidencja ludności
Stanowisko ds. wojskowych, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej
Honorata Piotrowska email: ewidencja.ludnosci@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 7 (IOD, PKiB, GK, KB)

Inspektor ochrony danych
Damian Posiłek email: iod@stawiszyn.pl

Stanowisko ds. płac, kadr i BHP
Damian Posiłek email: place@stawiszyn.pl

Główny księgowy
Małgorzata Cicha email: ksiegowosc.budzetowa@stawiszyn.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Bilska email: ksiegowosc.jednostka@stawiszyn.pl

tel.: 627528079

Biuro 8 (PK, PW)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Dariusz Długołęcki email: d.dlugolecki@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Beata Górczyńska/ Bożena Goleń email: podatki.oplaty@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Toaleta D / M

Toaleta D / M

Biuro 10 (BS)

Burmistrz
Grzegorz Kaczmarek email: burmistrz@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 11 (RP)

Radca prawny
Łukasz Jaroszewski

Biuro 12 (USC)

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ilona Gałązka email: usc@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 13 (I)

Stanowisko ds. informatyki. Serwerownia
Tomasz Olejniczak email: informatyk@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 14 (SG)

Sekretarz
Agnieszka Morawska email: a.morawska@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 15 (RM, OC)

Stanowisko ds. Rady Miejskiej i obrony cywilnej
Małgorzata Buchelt email: rada.miejska@stawiszyn.pl

Biuro 16 (GGiN, RiOŚ)

Referat ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i  nieruchomościami
Agata Grala email: nieruchomosci@stawiszyn.pl

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Agnieszka Macniak email: srodowisko@stawiszyn.pl

tel.: 627528079

Biuro 17 (OPP)

Stanowisko ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości
Aleksandra Bylica email: oswiata@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Biuro 9 (KO)

Stanowisko ds. kancelaryjnych i organizacyjnych
Sekretariat

Oliwia Górska email: sekretariat@stawiszyn.pl
tel.: 627528079

Toaleta D / M