Inne Archiwum

Inne Archiwum

Inne Kotłownia

Inne Magazyn

Inne Pomieszczenie palacza

Inne Sala posiedzeń

Toaleta WC

Inne -

Biuro 1 (B)

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu
Janusz Nowak
email: inwestycjeblizanow@wp.pl, Inwestycje@blizanow.ug.gov.pl
tel.: 627512136

Biuro 2 (EL)

Ewidencja Ludności

Stanowisko ds. ewidencji ludności i ochrony przeciwpożarowej
Krzysztof Bączkiewicz
tel.: 627512103

Biuro 3 (B)

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Budownictwo – Gospodarka Przestrzenna
Justyna Stasiak, Krzysztof Kubasik
tel.: 627512139

Biuro 4 (USC)

Urząd Stanu Cywilnego
Natalia Korzeniewska
tel.: 627512106

Biuro 5 (R)

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Lokalowej, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Karina Walczak, Roman Kliszewski, Włodzimierz Wyborny, Tomasz Sobczyk
email: rolnictwo@blizanow.ug.gov.pl
tel.: 627512109

Biuro 6 (S)

Sekretariat
Zofia Wróblewska
email: sekretariat@blizanow.ug.gov.pl
tel.: 627511066, 627511010

Biuro 7 (SR)

Sekretarz Gminy
Sławomir Czapski

Radca Prawny
Barbara Spież
tel.: 627512102

Inne Magazynek

Toaleta WC

Toaleta WC

Biuro (WG)

Wójt Gminy
Sławomir Musioł
email: wojt@blizanow.ug.gov.pl
tel.: 627512104, 627511384

Inne 10

Sala ślubów

Biuro 11 (PŁ)

Kadry

Płace
Jagoda Olszyna
tel.: 627512107

Biuro 12 (OC)

Stanowisko ds. obronności
Zbigniew Łakomy
tel.: 627512105

Biuro 13 (SK)

Skarbnik Gminy
Bogumiła Łakoma
tel.: 627512133

Biuro 14 (FIN)

Referat Księgowości

Księgowość budżetowa
Elżbieta Kupaj, Bożena Żórawicz
tel.: 627512132

Biuro 15 (P)

Wydział Podatków

Stanowisko ds. podatków i opłat
Agata Kaczor, Cecylia Wojtczak, Alina Jasiak
email: podatki@blizanow.ug.gov.pl
tel.: 627512134, 627512130

Biuro 16 (P)

Wydział Podatków

Stanowisko ds. podatków i opłat
Agata Kaczor, Cecylia Wojtczak, Alina Jasiak
email: podatki@blizanow.ug.gov.pl
tel.: 627512134, 627512130

Biuro 8 (FIN)

Referat Księgowości

Kasa
Małgorzata Bartoszek
tel.: 627512131

Biuro 9

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Marzena Kmieć
tel.: 627512108